Začala rekonstrukce mostu v Dubici. Objízdné trasy jsou dlouhé, ale nezbytné