Nové vedení města České Lípy bez překvapení (+ video)

Verze pro tisk |

Necelý měsíc od konání komunálních voleb se i v České Lípě uskutečnilo ustavující zasedání zastupitelstva města. Pokud si někdo přečetl tiskovou zprávu, kterou koalice ČSSD, ANO 2011, sdružení UDĚLÁME POŘÁDEK V ČESKÉ LÍPĚ a ODS rozeslala médiím 23. 10. 2014, dopředu věděl, jak volba nového vedení města dopadne.

Úvodní část zastupitelstva do volby nové starostky města řídila Hana Moudrá, která strávila ve vedení města dvanáct let, a to nejenom ve funkci starostky. Pro ODS, která ztratila po více než dvou dekádách nejvyšší post ve vedení města, je odchod takto zkušené a známé političky citelnou ztrátou. Ze zvolených zastupitelů za tuto stranu je podle mého jediný Juraj Raninec schopen aktivní politické práce, ačkoliv s komunální politikou příliš zkušeností nemá. Karel Tejnora sice seděl v několika radách města, nicméně dle mého názoru není ten typ na výkonnou komunální politiku. Jasně to dokumentuje i jeho kandidatura do Senátu a prohlášení, že ani neočekává možnost, že by mohla ODS sestavovat koaliční vládu v České Lípě z titulu vítěze voleb.

Jak již víte z našeho včerejšího online zpravodajství, starostkou města se stala Mgr. Romana Žatecká (ČSSD), která získala 17 hlasů zastupitelů (o dva více, než činí součet zastupitelů tzv. koalice). Volbě předcházela diskuse o složení volební komise i o způsobu hlasování, v čemž byl velmi aktivní Petr Skokan (Spolehnutí). Nejdříve mu vadilo, že volební komise je tvořena pouze tzv. budoucí koalicí. Rovněž se nemohl smířit s tím, že vedení města včetně dalších členů Rady města bude voleno veřejně prostřednictvím hlasovacího zařízení. Romana Žatecká mu připomněla situaci před čtyřmi lety, když spolu byli na jedné lodi a sami proti tehdejší koalici prosazovali veřejné hlasování. Vzhledem k dostatečnému počtu hlasů koalice veřejnou volbu potvrdila.

Volba první místostarostky, byla o dost klidnější. Stejně jako v případě starostky byla jedinou kandidátkou Alena Šafránková (ANO 2011), ta získala oproti Romaně Žatecké o dva hlasy méně (tedy pouze hlasy koalice).

O co byla předchozí volba klidná, v případě jediného kandidáta na post druhého místostarosty, Mgr. Juraje Ranince (ODS), se strhla diskuse ohledně jeho trvalého pobytu, do které se zapojili jak opoziční, tak koaliční zastupitelé. Mgr. Tomáš Vlček (Starostové pro Liberecký kraj) navrhl přerušení projednávání bodu, aby měla koalice čas na vybrání nového kandidáta, protože si kandidát ODS na druhého místostarostu prý změnil trvalé bydliště pouze pro účely voleb dle požadavku zákona, nicméně fakticky bydlí v jiné obci. K tomuto se připojil i Petr Skokan, který sdělil, že tím dostal do problémů zastupitelku Evu Vlastníkovou (ČSSD), která na dané adrese v České Lípě bydlí. Koalice však byla jednotná a zamítla návrh SLK na přerušení projednávání bodu a hlasy všech svých zastupitelů zvolila zástupce ODS druhým místostarostou města.

Zatímco v případě voleb vedení města neměly koaliční strany protikandidáty, v případě volby dalších čtyř radních nominovala KSČM postupně všechny své zastupitele, Oldřicha Pance dokonce dvakrát. Radními se nakonec stali Ing. Petr Máška (ČSSD), Mgr. et Mgr. Pavla Procházková (ANO 2011), Jan Rubický (UDĚLÁME POŘÁDEK V ČESKÉ LÍPĚ) a Ing. Roman Kozák (UDĚLÁME POŘÁDEK V ČESKÉ LÍPĚ).

Zastupitelstvo ještě stihlo ustavit všechny výbory, které byly v minulém volebním období, jen se u některých zvýšil počet jejich členů. Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Roman Kozák, radní za UDĚLÁME POŘÁDEK V ČESKÉ LÍPĚ.

Zájem o post předsedy kontrolního výboru měli kromě KSČM s nominací Františka Chota (navrženo již v materiálech pro zastupitele) i Piráti, kteří nominovali Ing. Jiřího Wawrečku. Kontrolní výbor nakonec budou řídit komunisté.

Na závěr dvě zajímavosti. Petr Skokan se nejprve dotazoval na výši odměn (byly v materiálech pro zastupitele a mohla se s nimi seznámit veřejnost) a dokonce navrhl, aby všichni vykonávali činnosti v orgánech města bezplatně. Koalice označila tento návrh za populistický a samozřejmě nebyl schválen.

V bodu různé navrhl PhDr. Miroslav Hudec (ZELENÍ A NEZÁVISLÍ) zřízení lavičky Václava Havla v České Lípě. Vzhledem k tomu, že nebyl tento bod součástí tohoto jednání zastupitelstva, bude bod projednán na příštím zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 26. 11. 2014. Kromě tohoto bodu by mělo být projednáno a schváleno složení jednotlivých založených výborů.

Nuž, vedení města na následující čtyři roky je známé. Má před sebou pomyslných sto dnů hájení. Na i-noviny.cz samozřejmě budeme sledovat jeho kroky, které zpravodajsky pokryjeme.

 

 

 

Nahoru